açılış sayfam yap  sık kullanılanlara ekle
     MAKALELER  Üye Girişi
 
 
Üye Ol | Şifremi Unuttum
  


  Ziyaretçi Durumu
Bugün gelen : 45
Online : 33
Toplam ziyaretçi : 224432
MAKALELER  » Av. Ömer KARAYUMAK

Hitabet Sanatı ve Güzel Konuşma Yöntemleri
 
Hitabet Sanatı ve Güzel Konuşma YöntemleriHİTABET SANATI VE GÜZEL  KONUŞMA YÖNTEMLERİ

1- HİTABET NEDİR?    HATİP KİME DENİR?

2-HİTABET SANATININ ANA UNSURLERI
      
   A-SES ------SESİN KULLANIMI-   TONLAMALAR
      
   B-JEST VE MİMİKLER

      a- Bakış
      b- Yüz
      c- Vücut
      d- El ve kolların hareketleri
      
   C--DİKKAT
       a-Hatibin dikkati
       b-Dinleyicinin dikkati

   D-PSİKOLOJİK ORTAM

3- GÜZEL KONUŞMA METOTLARI
   
   BELAĞAT NEDİR?

   A- USLÜP

   B- KELİME VE CÜMLE SEÇİMİ

   C- DEĞER KELİMELER

   D- GÜZEL KONUŞMA EKSERSİZLERİ

   E- NUTUK ŞEKİLLERİ:
        a-Açılış nutku   b-Anma törenleri c-Cenaze nutku    d-Mahkeme  Konferans   f-resmi nutuk g-politik nutuk
    

4-HATİBİN GÜZEL KONUŞMA HAZIRLIĞI
   a-Hazırlık     b-Giriş    c-Gelişme    d-Sonuç

İRTİCALEN KONUŞMA

                                           -2-

Üstadı Muhterem
Kardeşlerime hitap etmek iznini  bana verdiğiniz için  teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum.Ayrıca bu vesileyle  sizin ve tüm kardeşlerimin Ramazanını ve Cumhuriyet bayramını  kutluyor,evrenin ulu mimarından bizleri  daha nice kutlu ve mutlu günlere ulaştırmasını diliyorum. 
                
1-HİTABET NEDİR

Hitabet, adı üzerinde yazılı bir ifadedir. Öyle uzun tariflere falan gerek yoktur. Kısaca Hitap etmektir. Söz söylemek,meramını anlatmaktır. Başka bir ifadeyle şu an sizinle yapmakta
olduğum konuşmadır. Konuşan, söz söyleyen, hitap eden kişiye ise HATİP denir.

Demek ki Hitabet, aynı zamanda bir HATİPLİK SANATI demektir. Görünüşte  öyle çok da zor bir şeye benzemiyor.
İyi de,bize  çok da zor görünmeyen hatta çok basit olarak tarif ettiğimiz bir konuda, her hangi bir yerde,her hangi bir zamanda,her hangi bir kişi bize dönüp de ,”siz de  bir konuşma yapar mısınız” dediği zaman neden dizlerimiz titremeye,kalbimiz küt küt atmaya, yüzümüz kızarmaya başlar? Dersine çalışmamış tembel öğrenciler gibi  mütemadiyen masanın  arka tarafına saklanıp  “aman başkan beni görüp söz vermesin” diye göz göze gelmemeye çalışırız? 

Adına ister hitabet sanatı ister konuşma sanatı  deyin Hatibin icra etmiş olduğu bu  eylem,aslında dünyanın en zor işlerinden birisidir  ve antik çağdan günümüze değin bütün  toplumlarda son derece önem verilmiş,müntesiplerine ve icracılarına çok büyük payeler kazandırmış bir bilim dalıdır.
 
Çünkü Hatiplik sanatı; Çok sıkı bir disiplini gerektirir.
Teknik bir metot,
Güçlü bir diyalektik,
Mükemmel bir konuşma kabiliyeti,
Toplum ve kitle psikolojisini tahlil edebilme yeteneği,
Gerektiğinde kitleleri harekete geçirebilecek inisyatif
Karşındaki muhatabının hatibi zora sokabilecek tutum ve davranışlarına karşı anında cevap verebilecek stratejik bir sezgi gücü Ve hepsinden önemlisi; Hemen her konuda konuşabilecek kadar genel kültürle donatılmış iyi çalışan bir beyin gücü gerekir.
Hatip,dinleyicisiyle bütünleşmeli,anlattığı konular ve açıkladığı fikirler son derece CANLI  ve yansıtıcı bir AYNA gibi olmalıdır.
Düşünce,düşünceye katılmalı,Ruh, ruhlarla konuşmalıdır.
Hatip ,dinleyicilerin duygularını harekete geçirmeli,ortaya attığı fikirler dinleyicinin beyninde şimşek gibi çakmalıdır.
 
                                                             -3-

Tabii dir ki, Bunları yapabilmek için İYİ DÜŞÜNMEYİ, YANLIŞSIZ KONUŞMAYI bilmeli, SESİNİ, JEST VE MİMİKLERİNİ  kullanmayı iyi bilmelidir. VÜCUT DİLİNE HAKİM OLMALIDIR.

Dinleyicinin karşısında KENDİSİNE GÜVENİ TAM OLMAYAN Sürekli KEKELEYEN, ses tonunu ayarlayamayan, nerede nasıl bir ton vurgulayacağını bilmeyen bir hatip en heyecanlı bir konuda  bile asla başarıya ulaşamayacak, toplumun beğenisini kazanamayacaktır.


2-HİTABET  SANATININ ANA UNSURLARI
                             
A- SES VE SENİN KULLANIMI:
 
Hitabet sanatı bir müzik sanatı gibidir.Onun da kendisine ait bir ritmi,ahengi,ölçüsü,armonisi hatta melodisi vardır. İyi bir hatip tıpkı bir ses sanatçısı  gibi sesini akort etmesi,eğitmesi lazımdır.
Fikirlerini güzel bir ses tonuyla ifade edebilen,bir hatip,delillerini de akla ve mantığa uygun bir şekilde aktarabilirse hiç şüphe yok ki konuşması büyük beğeni toplayacaktır.

Kısaca iyi bir Hatip,iyi bir virtüöz gibi  davranmalıdır.Aksi halde mükemmel bir kemandan  ahenkli Çigan müziği yerine acemi kemancı nasıl cızırtılı sesler çıkartırsa,ses tonunu ve registisini ayarlayamayan bir hatip de Hangi cümleyi nerede ve hangi sesle söyleyeceğini ayarlayamazsa dinleyici nazarında hiçbir değeri kalmayacaktır.

B- DİKKAT:

Psikolojik ve pedegojik formasyonlar göstermektedir ki, İnsanın biteviye süren bir dikkati yoktur.En heyecanlı bir konuşmada bile dinleyicinin dikkat süresi en fazla 20-30- dakikadır. Bu süreden sonra dikkatler dağılmaya, sandalyeler gıcırdamaya, öksürmeler, hapşırmalar, kenarlardan köşelerden horultular ve homurtular gelmeye başlar.

Tecrübeli bir hatip, dinleyicinin dikkatini uyanık bulundurmak için bir takım çarelere başvurması gerekir. Bunların başında şok cümleler dediğimiz cümlelerin kullanımı, konuyla ilgili  fıkra ve hikayeler anlatımı, sesin alçaltılıp yükseltilmesi, ani duraklamalar gibi tedbirler gelir.

Şurası çok iyi bilinmelidir ki, monoton bir ses tonu ile yapılan konuşma acemi hatiplerin yaptıkları en büyük hatalardandır.
İyi bir hatip, şok cümleleri ya da duraklamayı tam yerinde ve zamanında kullanan hatiptir. Yerinde yapılan  bir duraksama, uyuşmuş olan zihinlere yüksek volumlu bir çan sesinden daha fazla etki yapar.                                                      -4-

B-JEST VE MİMİKLER:
  
a-SES;

Hatibin ya da konuşmacının bütün davranış biçimleri kendisine olan öz güvenini,duruşundaki rahatlığını ifade eder.Bu yüzdendir ki
Ses, telaffuz, ve davranış biçimleri birbirine uyum sağlamalıdır.
Hatip,söylemek istediği şeyin anlamını çok iyi  kavramalıdır. Söylediklerini jest ve mimikleriyle kuvvetlendirebilen hatip dinleyenlerine güven,itimat ve canlılık verir. 

Hatip konuşma tarzına ya da konuştuğu konuya göre duruş ve oturuş biçimini ayarlamalıdır. Jest ve mimikler,hatibin yüzünde ve gözlerinde nutkunun yaratmak istediği heyecanı yansıtabilmelidir.
  
b-BAKIŞ
  
Hatip,Dinleyicilere yüksekten bakan ,kendini beğenmişçesine konuşan otoriter bir uzman olarak değil,köy kahvesinde sohbet eden bir tavır içinde konuşmalıdır.zaman zaman gülmeli,zaman zaman ciddileşmelidir ama bu zamanı çok iyi ayarlamalıdır.
İyi bir hatip,Salonun sadece ön sıralarına değil,taa arka sıralarda gizlenen kişilerin gözlerinin içine bakar.Bilir ki en fazla uyuyanlar kuytu köşeleri tercih ederler.
  
C-YÜZ: 

Konuşmacı ne tür bir nutuk verirse versin asık yüzlülükten, somurtkan Daima kaçınmalı,dinleyiciyi gerginlikten kurtarmak için zaman zaman gülümsemeli hatta kahkaha atmasını bilmelidir.
En ateşli nutuklarda bile yüz ifadesini kullanmasını bilmeyen bir hatibin kitleleri etkilemesi mümkün değildir.
El-kol hareketleri konuşmaya zevk veren unsurlardır. Tam zamanında kullanılan bir el hareketi kullanılan cümleyi tamamladığı taktirde salon alkıştan kırılır.Ama ters zamanda ,ters yerde ve ters şekilde kullanılan bir kol hareketi yüzünden de sanırım konuşmacının kafası kırılır.

-5-

GÜZEL KONUŞMA YÖNTEMLERİ
    - BELAGAT  -
Tecrübeli  ve iyi eğitimli bir hatip  her zaman beliğ yani çok güzel konuşan bir kişidir.İster yazılı konuşsun isterse irticalen konuşsun bu tür hatiplerin konuşmaları yüksek edebi değer taşıyan konuşmalardır.

Eski çağ hatiplerinin,feylesoflarının konuşmalarını unutulmaktan kurtaran ve günümüze kadar taşıyan şey, nutukların kültürel zenginliği kadar şekli mükemmelliğe de önem vermeleridir.
Eski Yunanda gramer yoktu ama,dilin ifade biçimi çok güzel kullanılıyordu.Kelimelerdeki kısalık,uzunluk,ritm ve heyecan çok iyi ayarlanıyordu. Arap yarımadasın da ise;  çöl ikliminin bulunmaz güzelliği, insan ruhuna verdiği ilham yüzünden istemese bile her ARAP’ı bir şair,bir hatip,bir ozan yapıyordu.

Arapça’nın Belagat ve güzel konuşmaya son derece uyumlu gramer yapısı bugün bile  hitabet sanatında büyük başarılar kazandırıyor Araplara.

A-USLUP:
Güzel konuşmanın en önemli unsurlarından birisi uslup dediğimiz ifade biçiminin çok iyi kullanılmasıdır.
İyi bir hatip fikir ve düşüncelerini zarif,nazik ve özenle seçilmiş sade cümlelerle ifade eder. 

Bu yüzdendir ki,geniş bir kitle tarafından dinlenmek ve anlaşılmak için sade bir dil kullanmak,kaba ve hırçın ifadeler yerine, nükteli ve özlü kelimelerden oluşan bir konuşma tarzını tercih etmelidir.
Hatip,dinleyiciler arasında ruhsal ve kültürel bir bağ kurmak, dinleyicinin dikkatini çekmek ve onu uyanık tutabilmek için dostane bir sıcaklıkla konuşmalı, Agresif davranışlardan kaçınmalı, ağırbaşlı, sade sıcak ve içten bir ses tonu ile  konuşarak dinleyicinin  kendisi ile rahsal bir bütünlük sağlamasına  çalışmalıdır.

Hitap ettiği kitle hangi din ,kültür ve siyasi görüşten olursa olsun konuşmasını saldırgan olmadan ikna metoduyla dinleyicinin siyasal ve ruhsal düşüncesini göz önüne alarak yapmalıdır.
Gösterişli ve anlaşılmaz cümleler kurmamalı, herkesin anlayabileceği bir dil kullanmalıdır. Cümleleri açık, berrak ve anlaşılır olmalı, mecbur kalmadıkça teknik terimlere başvurmadan sade bir dille konuşmasını yapmalıdır.

Hatibin başarısı için en önemli unsur kelimelerin seçimidir.
Gerçek hitabet gerekli kelimeleri en iyi şekilde kullanmak sanatıdır.
Kelimeleri yerli yerinde kullanmalıdır.Kelimeler istenilen anlamı tam olarak yansıtmalıdır.Kelimelerin ahengi, cümlenin melodisini, duyguların yüceliğini nir bütün halinde kaynaştırmalıdır.
  
-6-

Kendinden emin olan ve rahat konuşmak isteyen bir hatip,çok çeşitli ve zengin bir kelime hazinesine sahip olmalıdır.
Eş anlamlı ve eş sesli kelimeleri ve cümleleri arayıp bulmalı ve konuşmadan önce bunları adeta ezberlemelidir.
Uzun cümleler kurmaktan kaçınalı,kısa ama özlü sözlerden örülü cümlelere yer vermelidir.
Dinleyicilerin duyarlı olduğu konularda onları incitecek söylevlerden kaçınmalıdır.Bazı gerçekleri ifade etmek zorunda ise bunları sert ve kırıcı bir tonla söylemek yerine,sözlerine sadelik,ve yumuşaklık katmalıdır.
   
B- DEĞER KELİMELER

Hatip konuşması ile dinleyicileri hem ikna etmeli hem de inandırmalıdır. İkna etmenin temelinde hitap edilen kimselerin duygularını incitmeden, onurlarını kırmadan bir şeyi ifade etmek yatar. Bunun için değer kelimeler dediğimiz yöntemi benimsemelidir. Unutmamalıdır ki her cümlenin İfade edilebilecek başka bir şekli vardır.

Toplumda sevilen ve hoş konuşan bir kimse olmak güzel konuşmakla mümkündür.
Herhangi bir kimsenin iyi niyetini, işbirliğini, teveccühünü kazanmak için tabii, rahat ve içten konuşmayı bilmek gerekir.
Konuşmacı kendini sevdirmek istiyorsa, şiddetli tartışmalardan kaçınmalı, konu ne kadar ciddi olursa olsun güler yüzlü olmalı, hakaret ya da kırıcı ifadelere baş vurmamalıdır.
Karşı düşüncede olduğu için kendisine saldırılmış olsa bile daima nazik ve kısa ve anlaşılır cümlelerle bu saldırıyı hak etmediğini, kendisine haksızlık yapıldığını, yanlış anlaşıldığını muhatabına inandırmalıdır.

Hatip,hiç kimseye üstünlük taslayıcı davranışta bulunmamalıdır.Ders verir gibi konuşmak çoğu zaman dinleyicinin tepkisini çeker ve dinlemek istemez. Fikirce onlardan üstün olsa bile bunu onlara hissettirmeden onların seviyesine inmelidir. Bir tartışma esnasında asla ateşlenmemeli,düşünce ve davranışlarında asla hakimiyeti elinden kaçırmamalıdır.Sakin ve tarafsız kalmasını bilmelidir.  
Nerede ve hangi tür bir konuşma yaparsa yapsın, kuru, soğuk, heyecansız ifadelerden kaçınmalı zaman zaman dinleyiciyi ateşleyici bir üslup kullanmalıdır.

İyi bir hatip vereceği nutkun şekil ve özelliklerini iyi bilmelidir,
İster bir açılış ,ister bir cenaze,ister bir konferans,ister politik ve resmi nutuk olsun her birisinin ayrı bir takdim ve bitiriş şekli olduğunu bilerek önceden hazırlanmalı ve yapacağı konuşmayı birkaç saat önceden detaylı şekilde okumalıdır.Yazan :  Av. Ömer KARAYUMAK
Okunma sayısı :   16286
Tarih :   02.09.2008


  Yazarlar
KATSAMER NEDİR?
Av. Ömer KARAYUMAK

  Duyurular
"KATSAMER" KARAMAN TARİH VE SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA MERKEZİ KURULDU

Yiğirmi yıldan beridir Fethiye'de Avukatlık yapan ve Turizm sektöründe faaliyette bulunan FETSAM...
 
BAYRAM MESAJI

MISIR'DA YAPILAN DARBEYİ VE MÜSLÜMANLARA KARŞI YAPILAN KATLİAMI LANETLİYORUZ

FETSAM(Fethiye tarih ve Sosya...
 
BİR DİZİ KONFERANS İÇİN ALMANYA'YA GİDEN GENEL KOORDİNATÖRÜMÜZ TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

ETSAM(Fethiye Tarih ve Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi) Genel Koordinatör...
 

FETSAM KURUCUSU AV.ÖMER KARAYUMAK'IN FETHİYE HAKKINDA YEPYENİ BİR KİTABI YAYINLANDI.

FETSAM kurucusu ve Genel koordinatörü tarihçi yazar Av. Ömer Karayumak
 
Menteşe Beyliği'nden Türkiye Cumhuriyetine Belgelerle Fethiye Belgeseli

Menteşe Beyliği'nden Türkiye Cumhuriyetine  belgelerle Fethiye isimli belgesel çekimi ile...
 
Fethiye-Seki İÖO öğretmenleri nin FETSAM'ı ziyareti

Fethiye'ye bağlı Seki beldesi ilk öğretim Okulu öğretmenleri FETSAM(  Feth...
 

FETSAM' DA MUTLU BİR NİKAH TÖRENİ

FETSAM mutlu bir nikah ve düğün törenine ev sahipliği yaptı.

31.10.2009...
 

ERMENİ KONFERANSI

FETSAM(Fethiye Tarih ve Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi) Genel Koordinatörümüz Tarihçi-Yaza...
 

Muğla Üniversitesi tarih Bölümü öğrencilerinin Fetsamı ziyareti

Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencileri ,Öğretim üyesi Doç.Dr. Bay...
 

İSRAİL'İN FİLİSTİN DE UYGULADIĞI" SOYKIRIMI" LANETLİYORUZ

Kurban bayramı Tebriği

FETSAM'a üye olan tüm gönüllü kardeşlerimizle birlikte FETSAM'a ve Fethiye'ye gönül vermiş bü...
 

FETSAM üyeleri Facebook da arkadaşlık grubu kurdula

FETSAM üyeleri Facebook da arkadaşlık grubu kurdular.

Memnuniyetle öğrendiğimize göre...
 

F ETSAM gönüllü üyeleri Facebook' da grup oluşturdular

Memnuniyetle  öğrendiğimize göre FETSAM' a üye olan pek çok gönüllü dostlarımızın Facebo...
 

FETSAM internette

Fethiye Tarih ve Sosyal Bilimler Ataştırma Merkezi olarak internetteki yerimizi aldık. Bilgi, be...
 
   
  
Copyright © 2008 katsamer.com Site Kuralları |Yasal Uyarı | email gönder

duygubilişim